Intryck och Uttryck

Organisationsutveckling
Processledning
Utbildning
Föredrag
Workshop
Projektledning

under ledninga av: Charlotta Harrsjö Grahn

Charlotta Harrsjö Grahn

Kontakta mig på mobil: 0706849203

E-post: hej@intryckochuttryck.se

Charlotta Harrsjö Grahn
Adress: Lilla Snögrinda 161, 623 76 KLINTEHAMN

Jag finns även på Facebook.